โรงแรมปานเทล เขาใหญ่
999 หมู่ 9 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320